Vergaderingen

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Data

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn : 
(steeds op maandagavond om 20u30 in de refter van de school)

  • 17 september 2018
  • 15 oktober 2018
  • 19 november 2018
  • 14 januari 2019
  • 18 februari 2019
  • 18 maart 2019
  • 29 april 2019
  • 20 mei 2019
  • 17 juni 2019

Verslagen

18 juni 2018

Deze ouderraad stond in de eerste plaats in het teken van het voorbije schooljaar. De activiteiten en werking van de ouderraad werden geëvalueerd.

Daarnaast hebben we ook al naar volgend schooljaar gekeken. Welke activiteiten gaan we opnieuw organiseren en wanneer? Gaan we ook nieuwe activiteiten organiseren? Het nieuwe ouderraadbestuur werd unaniem goedgekeurd en de directeur heeft al een vooruitblik gegeven over de vernieuwingen in de kleuterschool.

Het was een geslaagd ouderraad- en Sleutelhofjaar en we bedanken graag iedereen die hierin zijn/haar bijdrage heeft geleverd.

15 mei 2018

Vandaag is juf Ilse verslag komen uitbrengen over de tweejaarlijkse zeeklassen van het 3de en 4de leerjaar. Het weer was goed en met het strand als gigantische openluchtklas hebben de leerlingen een leerrijke en toffe tijd gehad.

Volgens de directeur zouden de nieuwe digitale borden nu snel geleverd worden. Ook zal er om praktische redenen een Whatsapp groep “Sleutelhof info” komen om ouders te informeren als bussen van een meerdaagse of schooluitstap later toekomen. Het zou niet de bedoeling zijn dat mensen hier dan op reageren.

Verder was onze EHBO info avond zeker geslaagd, maar eerder theoretisch dan praktisch omwille van tijdsgebrek. De fuif was leuk en heeft voldoende opgebracht, maar het aantal aanwezige “Sleutelhofouders” was eerder beperkt. En de tweejaarlijkse bestuursverkiezingen binnen de ouderraad zullen in juni doorgaan.

16 april 2018

Deze vergadering kwamen de juffen van de kleuterschool wat meer uitleg geven over de stand van zaken bij de kleuters. Zo is juf Caroline gestart met 10 meisjes in de “Zonnetjesklas” en zijn ze met de tips van de doorlichting aan de slag gegaan om de klassen voor de kleuters anders in te richten zodat er meer ruimte gecreëerd wordt.

De directeur wist ons te vertellen dat de werken aan de speelplaats waren gestart en die zeker tot aan de vakantie zouden doorgaan. De plannen voor de nieuwe speelplaats zien er veelbelovend uit.

Wat betreft “ouderraad activiteiten” hebben een stand van zaken gekregen over de komende schoolhappening en zijn de activiteiten voor volgend schooljaar alvast eens bekeken. Of we alle activiteiten terug op dezelfde manier gaan organiseren staat nog niet vast.

19 maart 2018

Vanuit de school (leerkrachten en directie) kwam vandaag vooral de positieve (met een paar kleine werkpuntjes) proefdoorlichting aan bod. De onderdelen die zijn doorgelicht waren organisatie, wiskunde, muzische vorming, preventie en de kleuterschool. Verder gaf de directeur ook nog informatie over de laatste 2 aan te kopen digitale borden, de verdere vernieuwing van de speelplaats en hoe de school in de toekomst wil groeien naar 2 klassen per jaar. Daarnaast hebben we de laatste ouderraad activiteit, de fuif, geëvalueerd en al eens vooruit gekeken naar volgend schooljaar om na te denken over de activiteiten die we dan willen organiseren. Ook de vernieuwde privacywetgeving i.v.m. het publiceren van fotomateriaal is aan bod gekomen.

19 februari 2018

Vandaag is meester Olivier een toelichting komen geven over bewegingseducatie op het Sleutelhof. Hij heeft het gehad over de sportdagen in de lagere school en het zwemmen in de kleuterschool. Juf Nancy wist ons dan weer te zeggen dat omwille van het toenemende aantal kleuters er een klasje is bijgekomen en dat ze veel hulp krijgen van de schoolpsychologe Laura en Martine van het ondersteuningsnetwerk. Omwille van de toenemende diversiteit blijft inzetten op taal een belangrijk item.

Mevrouw de directeur heeft het gehad over het gesprek dat plaatsvond met de gemeenteschool over de verkeerssituatie rond de school (meer info hierover volgt zeker nog), over de komende doorlichting en over de personeelsvergadering voor het voltallige personeel van de scholengemeenschap (dit zijn ongeveer 100 scholen) die gaat komen.

Verder hebben we kunnen meedelen dat de quiz weer maar eens een succes was en de nodige centjes heeft opgebracht en dat de organisatie van de fuif zeker in orde komt. Het wordt weer een spetterende avond!